Kosten van de procedure

Een advies of procedure kost geld. Om een juridisch advies of procedure toegankelijk te houden voor mensen met te weinig inkomen, bestaat een systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand. Afhankelijk van uw inkomen en vermogen komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand (RvR) voert de toetsing van uw inkomen en vermogen uit en beslist of u een toevoeging voor uw geschil krijgt toegekend. Hiermee worden uw advocaatkosten betaald. De Raad voor Rechtsbijstand legt u een eigen bijdrage op. Dit bedrag moet u zelf aan de advocaat betalen. Wij vragen voor u de subsidie aan, waarna de Raad voor Rechtsbijstand een zelfstandige beslissing neemt. Voor een overzicht van de huidige regeling verwijs ik u naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Indien u niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand dan komen de kosten voor de advocaat en de proceskosten voor uw rekening. Het kan zijn dat de rechter de tegenpartij veroordeelt tot het betalen van een deel van deze kosten.

Mijn uurtarief bedraagt € 215,- excl. 7% kantoorkosten en 21% BTW.
Overzicht van de kosten van een procedure
  • kosten advocaat
  • griffierecht ofwel kosten van de rechtbank
  • uittrekselkosten voor de gemeente
  • deurwaarderskosten